XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Xử lý môi trường bao gồm nhiều ngành công nghiệp khác nhau, ở đây chúng tôi chỉ xin đề cập đến hoạt động của các công ty tham gia xử lý tràn nhiên liệu, làm sạch đất, xử lý sinh học, và kiểm soát mùi hôi. Chúng tôi hỗ trợ các công ty này một công nghệ bao bọc được gọi là “chất bọc phân tử”. Trong mọi trường hợp, chìa khoá của sự thành công chính là khả năng bao bọc và kiểm soát của chất bọc phân tử. Trong quá trình xử lý tràn nhiên liệu, làm sạch đất và xử lý sinh học, chất bọc phân tử thường bao bọc và kiểm soát các phân tử hydrocarbon trong xăng, dầu và các nhiên liệu dạng lỏng hay khí. Để kiểm soát mùi, chất bọc phân tử đã thành công trong việc kiểm soát mùi hôi từ chất thải hữu cơ đến mùi dầu lửa.

Kiểm soát tràn nhiên liệu

Chất bọc phân tử được thử nhiệm trong các thí nghiệm xử lý tràn dầu, làm sạch đất và xử lý sinh học. Một thử nghiệm trên mẫu đất bị ô nhiễm dầu nhiên liệu loại 2 trong 14 ngày cho thấy làm giảm 33% lượng tổng lượng hydrocarbon dầu (TPH). Kết quả cũng cho thấy giá trị HPC (Heterotrophic Plate Counts) tăng mạnh chứng tỏ quá trình phân huỷ sinh học đã xảy ra. Một chương trình kiểm định độc lập tại Canada do Drillsonl thực hiện cho ra kết quả 76% lượng ppm bị phân huỷ trong vòng 4 tháng. Một thử nghiệp độc lập khác được thực hiện một tuần sau sự cố tràn 1200 lít benzene trên đất cho thấy không tìm ra dấu vết của benzene ở độ sâu 1m trở xuống, ở độ sâu dưới 1m, nồng độ ppm chỉ còn là 200 – 250ppm sau khi mưa. Khi xử lý bằng công nghệ bọc phân tử, benzene có xu thế trào lên bề mặt và bị làm tan thay vì thấm xuống sâu trong các lớp đất bên dưới.
Trong một sự cố tràn nhiên liệu (dầu diesel và xyclohexane) lớn khác, kết quả kiểm tra các mẫu đất sau khi xử lý bằng công nghệ bọc phân tử cho thấy già nửa lượng nhiên liệu tràn đã bị bao bọc và phân huỷ sau 04 ngày và lượng còn lại bị bao bọc và phân huỷ hoàn toàn sau 2 tuần.

Kiểm soát mùi hôi

Để làm rõ khả năng xử lý mùi hôi của công nghệ bọc phân tử, HCT đã uỷ quyền cho trường Đại Học Parma của Ý thực hiện thực nghiệm với chất thải hữu cơ sinh hoạt. Thử nghiệm được tiến hành với chất thải sinh hoạt thông qua hệ thống hấp thụ nhân tạo và máy dò hình ảnh dạng ion. Tổng cộng có 54 mẫu được kiểm tra với từng thiết bị. Sau ngày thứ 6, các mẫu được xử lý bằng công nghệ bọc phân tử cho ra kết quả với nồng độ ppm chỉ bằng 20% so với các mẫu không xử lý. Thử nghiệm đưa ra kết luận rằng công nghệ bọc phân tử giúp giảm thiểu đáng kể về mùi hôi trong thời gian một tuần trong điều kiện thời tiết bình thường. Ánh sáng mặt trời không gây ảnh hưởng đến tiến trình xử lý. Phương pháp xử lý mùi hôi được thực hiện bằng cách phun dung dịch nước chứa 3% chất bọc phân tử dưới dạng phun sương vào rác thải.